Bokome mobil 4

Livets tråd - Paracas textil och kultur

av Kerstin Paradis Gustafsson

Slutsåld.
352 s. Inb. ISBN 978-91-984128-4-0
Paracastextilierna berättar om de människor som levde i Peru för mer än 2000 år sedan. Hur de såg på världen.
I kulturer utan skriftspråk är bildspråket viktigt. Bilder skapas ur de mänskliga sinnenas djup, tankar och drömmar. Skaparna av Paracastextilierna skildrar skapelsen, döden och tankar om livet.
Detta är inte en bok om hur man spinner, väver och broderar men en bok som skildrar hur dessa hantverk genom händers och trådars rörelse ”skapar liv”.  En tråd var helig och fick inte tas av, en väv fick inte skadas.
Kerstin Paradis Gustafsson, har katalogiserat och dokumenterat Paracastextilierna som på 1930-talet inköptes till dåvarande Etnografiska museet i Göteborg, nuvarande Världskulturmuseet och hela samlingen fotograferades av Håkan Berg 1998-2000. Dessa nära 3000 bilder finns nu digitaliserade i databasen Carlotta