Bokome mobil 4

I mitt hjärta bor alltjämt en femåring -
Kommer 19 oktober !

Böckerna innehåller, i huvudsak i kronologisk ordning från 1980 till 2018, av Töllborg på svenska språket författade och, i första hand, i nationella och internationella vetenskapliga tidskrifter samt antologier och festskrifter författade essäer. Några essäer är inte tidigare publicerade. De är indelade i tre avdelningar, med en bok för varje område. Den första boken domineras av vetenskapliga texter som berör rätts- och vetenskapsteoretiska frågeställningar. I den andra boken återfinns i huvudsak arbetsrättsliga texter, men även frågor om integritet och skydd för integritetsbärare, s.k. whistleblowers. Den tredje och sista boken fokuserar på det område där Töllborg är världsledande, såvitt avser Sverige: underrättelseorienterad polisverksamhet. De tre böckerna har det gemensamt att de samtliga tar utgångspunkt i ett kraftfullt avståndstagande från den fragmentariserade och fragmentariserande dumhet som under perioden kommit att bli allt mer dominant inom vetenskapen; inom polisen; i Sverige och i världen. 
Dennis Töllborg, född 1953, blev jur.kand. 1978 och juris doktor 1986. Han är sedan 1987 docent i rättsvetenskap vid Juridiska fakulteten i Lund, och sedan 1995 professor i samma ämne vid Göteborgs Universitet. Han har mottagit en rad priser och utmärkelser under åren samt tidigare författat drygt 20 böcker. Detta är hans näst sista bok, med den sista – som kommer att vara engelskspråkig – planerad att utkomma 2019.