Evert Taube - Brev 1902-1924


Nationalskalden Evert Taube är mest känd för sina visor men han var också författare, konstnär, kompositör och en fantastisk brevskrivare, kanske var han vår siste store brevskrivare. Det finns många tusen brev av Evert Taubes hand bevarade. Hans brev är utformade med stor omsorg och han fann stort nöje i att skriva brev.

Pia Schmidt de Graaf, som har ordnat det omfångsrika arkivet efter Evert Taube, har här samlat brev från en mängd olika arkiv och privata samlingar. De flesta av breven är okända och aldrig tidigare publicerade. De kommer att ge en delvis ny bild av den unge Evert Taube. I breven kommer vi närmare människan Evert Taube.
Breven som är till föräldrar och syskon, vänner och förläggare utgör samtidsskildringar från en svunnen värld. Taube berättar om sitt arbete, sjukdom och kärlek, natur och kultur, möten med människor från alla sina resor och vistelseorter i fjärran länder som Argentina, Tunisien, Italien, Frankrike… eller mer närbelägna platser som Vinga och Smögen eller norrländska hamnar och hans lovsång över den östgötska landsbygden som inte tidigare uppmärksammats.

Breven är försedda med kommentarer och har en inledning, som bygger på tidigare ej använt källmaterial som belyser Evert Taube och hans gärning under ungdomstiden ur nya perspektiv. Boken är illustrerad med tidigare opublicerade teckningar, skisser och fotografier. Arkivmaterialet har fotograferats av Håkan Berg.
ISBN 978-91-984128-6-4

”Det är en imponerande prestation som författaren och bibliotekarien Pia Schmidt de Graaf har gjort när hon samlat och utgivit den synnerligen flitige brevskrivaren Evert Taubes brev från 1902–1924. Det rör sig därtill om en pionjärgärning: många av breven i detta band har aldrig tidigare varit publicerade. […] när man som läsare kommer in på själva breven, så möter verkligen Evert i helfigur. Det är färgrikt och mustigt – och oftast litterärt mycket medvetet skrivet.” (Christer Hugo, BTJ-häftet nr 8, 2021)