Sakralt och profant - om Gunilla Sjögrens konstnärskap


Vad ögonen ser lär man sig lättare än vad öronen hörskrev skalden Horatius (65 – 08 f. Kr.) Gunilla Sjögren har tagit till sig dessa ord när hon nu i bokform för första gången vill förmedla en del av sin konst till en större krets människor. Utställningar och föredrag kompletteras med alster från ett helt konstnärsliv.
Under sin konstutövning har Gunilla Sjögren upplevt händelser som hon beskriver i boken. De har inspirerat henne på olika sätt och bidragit till en levande resa i den sakrala och profana konstens värld. Hon berättar om hur hon skapar kyrkotextilier och formger änglavingar på ett icke-traditionellt sätt. ”Rafael har väl inte patent på hur änglar ser ut”.
Hon beskriver vidare hur hon kom att bli representerad i kung Carl XVI Gustafs konstsamling och hur det gick till när hon fick en personlig hälsning från IKEAs grundare Ingvar Kamprad m.m.
Ett favoritområde som hon vårdar ömt kallar hon ”Ordbruk och bokstavsskötsel”, och skänker munkarna en tacksamhetens tanke för deras bokmåleri.
Gunilla Sjögren är född 1941 i Lysekil, men har bott större delen av sitt liv i Göteborg. Hon är bl. a. utbildad på HDK (Högskolan för Design och Konsthantverk) och har ateljéer i Göteborg och på Österlen.
240 s.
ISBN 978-91-984128-3-3

"En vacker och välkomponerad bok.
Sakralt och profantär en intressant levnadsskildring som presenterar ett stort konstnärskap och levandegör den kulturskatt som Sjögrens kyrkliga textilier utgör." (Katarina Kristoffersson, BTJ-häftet 2020:12)

"Bildvävnader, antependier, bårtäcken och mässhakar för den sakrala konstens värld har varit Gunillas främsta levebröd. Målningar och sirliga kalligrafiska verk för beställare berättar hon om. […]
Vid en högtidlig avtackning slutade prästen sitt anförande med orden: 'Gunilla speglar det andliga ljuset, sprider glädje och öppnar sinnen!' I denna inbundna bok på 240 sidor möter vi en fjärilsfladdrande textilkonstnär som sannerligen inte är inbunden!" (ur Marie Johanssons anmälan i Bohusarvet 2021:2)


Kyrkans tidning 2020-08-27