Systrarnas koffert

Alice och Hjördis Nordins skissböcker


Systrarna Alice och Hjördis Nordin var två mycket begåvade konstnärer som ägnade sina liv åt att med form och färg återge det levande livets intryck. Systrarnas dagböcker och brev har i urval tidigare utgivits av Per Wästberg.
Pia Schmidt de Graaf och Håkan Berg har ur en stor mängd dagböcker, brev, skissböcker och fotografier lyft fram både kända och mindre kända verk av systrarna Nordin. Paris, Skagen, Sandhamn och Stockholm är några av de platser där systrarna ofta vistades och deras konst skapades. I boken finns också Håkan Bergs nytagna fotografier av några offentliga konstverk.
ISBN 978-91-984128-2-6

"Ett intressant och lättillgängligt bidrag till den svenska konst- och kvinnohistorien." (Antoinette Ramsay Hertelius, BTJ-häftet nr 16, 2019)